moriya  suzumiya haruhi no yuutsu  tsuruya  fang wink