bekkankou  sen no hatou tsukisome no kouki  shiinoha kotone  august digital version sketch