bekkankou natsuno io  sen no hatou tsukisome no kouki  shiinoha kotone  august digital version